Άρθρο 39Α

Μέσω της σύνδεσης που έχουμε με τη Γενική Γραμματεία (GSIS), έχουμε τη δυνατότητα να εκδώσουμε τιμολόγια με αυτόματο έλεγχο της υπαγωγής στο 39Α .

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι